Att använda Resogram

Skapa och skicka intelligenta resplaner för kollektivtrafik.

Problemet Resogram löser

Buss, tåg och spårvagn kan vara svåra att nyttja om man inte känner till stan. Att försöka hitta rätt kollektivresa, och att planera sin resa i förväg kan då vara krångligt och tidskrävande. Resogram löser det problemet.

Användarexempel

Här följer ett exempel på hur Resogram kan användas: Du är student från Malmö och ska komma och besöka din vän i Linköping. Du har själv ingen erfarenhet av kollektivtrafiken i Linköping och ber därför din vän att skicka över ett Resogram till din smartphone. Din vän går in på www.resogram.se på sin dator och fyller i resans startpunkt och starttid. I detta fall kommer du till Resecentrum i Linköping vid kl. 17:00. Din vän anger även en destination som här blir Rydsvägen 245, din väns adress. Resogram.se föreslår resplaner, och din vän kan välja den av de föreslagna planerna som hon av erfarenhet vet fungerar bäst i Linköping. Därefter fyller vännen i din email-adress eller ditt telefonnummer och skickar resogrammet. Du får ett mail eller ett SMS med en länk till resebeskrivningen och medföljande karta, som du kan öppna i din smartphone. På kartan kan du se resvägen och din egen position för att enkelt veta hur långt det det är kvar på resan, samt vart nästa stopp eller byte är.

Funktion

Resogram är en kombinerad webb- och mobiltjänst för att ge personer som använder kollektivtrafik en mer flexibel möjlighet till reseplanering. Grunden i tjänsten är möjligheten att skicka reseplaner för kollektivtrafik till en persons smartphone eller dator. Dessa resplaner skapas från den öppna datakällan Resrobot. För mottagaren av resogrammet ger tjänsten en möjlighet att på ett enkelt sätt hålla reda på vilka transportmedel hen ska använda utan att behöva knappa in sökningar på mobilen eller vara insatt i destinationens kollektivtrafikssystem.

Framtida utveckling

I framtiden skulle tjänsten kunna utvidgas för att ge ännu större användarnytta. Ett exempel skulle kunna vara att ge möjlighet till kombinerade resplaner såsom tur- och returresor. Dessutom skulle man kunna låta resogramappen hålla reda på användarens nuvarande position jämfört med vad denna borde vara. Då appen håller koll på användarens position kan en ny uppdaterad resplan skickas till användarens mobil om denne t.ex. skulle råka missa en buss och därmed befinner sig på fel plats jämfört med planen. Tillsammans skulle de ovan nämnda funktionerna göra det möjligt att planera en tur- och returresa med såväl flexibel avresa som ankomst. Om man t.ex. skulle råka stanna för länge på ett trevligt kalas i en okänd stad skulle appen kunna upptäcka detta och vid begäran skicka en ny resebeskrivning för hemresan, med uppdaterade avgångar.